Strona główna » Ochrona danych osobowych
 Ochrona danych osobowych  Ochrona danych osobowych

Część A: Postanowienia ogólne

$ 1 Informacja o pobieraniu danych osobowych
(1) Poniżej informujemy o pobieraniu danych osobowych przy korzystaniu z naszej strony w internecie. Dane osobowe są wszystkimi danymi, które dotyczą Państwa osobiście. Jest to np.:: nazwisko, adres, adres email, zachowanie użytkownika.
(2) Odpowiedzialnym jest tutaj, zgodnie z Art.4, Ustęp 7 Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych UE jest z:

Wagener & Polascheck Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Gewerbestraße 5,
D-33818 Leopoldshöhe,
(Odnośnie dalszych danych – patrz nasz Impressum).

Naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych osiągniecie Państwo pod adresem datenschutz@wapo-team.de lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „z.H. des/der Datenschutzbeauftragten”.
(3) Przy nawiązaniu kontaktu z nami poprzez email czy przy pomocy formularza kontaktowego ( patrz: Część D) przetwarzane są udostępnione przez Państwa dane ( Wasz adres email, względnie dobrowolne informacje jak: nazwisko i Wasz numer telefonu), by odpowiedzieć na Wasze zapytanie. Wykorzystane przy tym dane są wykasowywane po tym, jak nie będą one dalej potrzebne, względnie ich rozpowszechnianie zostaje ograniczone, gdy istnieje prawny obowiązek ich przechowywania.
(4) Jeśli pojedyncze funkcje naszej oferty przekazywane są jako zlecenie do podwykonawców lub gdy chcemy wykorzystać Wasze dane do celów reklamowych, będziemy Was o tym szczegółowo o każdym takim kroku informować. Wymienimy oczywiście przy tym ustalone kryteria dla zachowywania danych.

 

§ 2 Prawa Użytkownika
W stosunku do nas macie Państwo następujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
- do informacji o danych,
- prawo do skorygowania lub usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych,
- prawo do przekazywania danych,
- prawo do zażalenia w odpowiedzialnym Urzędzie Ochrony Danych.
Objaśnienia: Macie Państwo prawo,
- Zgodnie z Art. 15 RODO RFN do informacji odnośnie przetwarzanych przez nas Waszych danych osobowych. W szczególności macie prawo do informacji: w jakim celu następuje przetwarzanie danych, jaka jest ich kategoria, jakie są kategorie odbiorców danych, którym udostępnione zostały lub będą udostępnione Wasze dane, jaki jest planowany okres przechowywania danych. Istnieje prawo do korekty danych, ich usuwania, ograniczenia ich rozpowszechniania lub sprzeciwu przeciwko ich rozpowszechnianiu. Istnieje prawo do zażalenia, pochodzenia danych, o ile nie zostały one przetworzone przez nas oraz do otrzymania informacji o istnieniu automatycznego podejmowania decyzji łącznie z profilingiem i wyczerpujących informacji i ich szczegółów;
- Zgodnie z Art. 16 RODO RFN do niezwłocznego korygowania nieprawdziwych lub uzupełnienia Waszych, przechowywanych u nas danych;
- Zgodnie z Art. 17 RODO RFN do żądania usunięcie Waszych danych osobowych o ile ich przetwarzanie nie jest nieodzowne do wykorzystania zgodnie z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełniania obowiązków prawnych, z powodów interesu publicznego, czy też dochodzeniu, wypełnianiu i obronie tytułów prawnych;
- Zgodnie z Art. 18 RODO RFN do żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych o ile ich prawdziwość jest przez Was podważana, o ile ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Państwo nie rezygnujecie z ich usunięcia, a ich przetwarzający ich więcej nie potrzebuje, a Państwo potrzebujecie ich do dochodzenia, wypełniania i obrony tytułów prawnych lub zgodnie z Art. 21 RODO RFN złożyliście sprzeciw przeciwko ich przetwarzaniu;
- Zgodnie z Art. 20 RODO do zażądania otrzymania udostępnionych nam Waszych danych osobowych w ogólnie dostępnym formacie o dobrej strukturze i możliwością odczytu maszynowego lub do ich przekazania na ręce innego odpowiedzialnego;
- Zgodnie z Art. 7, ustęp 3 RODO RFN cofnięcia wydanego nam raz zezwolenia. Następstwem tego jest fakt, że nie możemy prowadzić dalej przetwarzania danych na bazie tego zezwolenia oraz
- Zgodnie z Art. 77 RODO RFN do składania zażaleń w instytucjach kontrolnych Z reguły są to instytucje w Waszym miejscu zamieszkania / pracy lub właściwe dla naszej Siedziby.

 

§ 3 Pobieranie danych osobowych przy wizycie na naszej stronie w internecie
(1) Przy czysto informacyjnym korzystaniu z naszej strony internetowej, a więc kiedy nie następuje rejestracja lub kiedy nie przekazujecie nam w jakichkolwiek sposób informacji pobierany jedynie te dane osobowe, które przekazuje nam browser na nasz serwer. Jeśli oglądacie nasza stronę w internecie to pobieramy następujące dane, które są wymagane technicznie, by pokazać Wam naszą stronę i zagwarantować przy tym stabilne łącze i jego bezpieczeństwo ( podstawa prawną jest tutaj Art. 6, Ustęp 1S.1lit RODO RFN):
- adres IP
- data i godzina zapytania
- różnica czasowa do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
- przedmiot pobytu (konkretna strona)
- status dostępu / kod statusu HTTP
- pobrana ze strony
- pobrana ilość danych
- browser
- system operacyjny i jego struktura
- język i wersja oprogramowania browsera
(2) Dodatkowo do wymienionych powyżej danych pobieracie przy korzystaniu z naszej strony internetowej na Wasz komputer cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które instalowane są na dysku Waszego komputera w sposób przyporządkowany waszemu browserowi, poprzez umiejscowienie (przez nas ) których przepływają określone informacje. Cookies nie mogą wykonywać programów lub przekazywać na Wasz komputer wirusów. Służą one jedynie do tego, by oferta internetowa była bardziej przyjazna i efektywna dla użytkownika.
(3) Stosowanie cookies:
a) strona internetowa stosuje nastepujące rodzaje cookies, których zakres i funkcjonowanie przedstawione jest poniżej:
  1. Przemijające cookies (patrz b)
  2. Stałe cookies (patrz c).
b) Przemijające cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu browsera. Należą do nich w szczególności tzw. „session cookies”. Zachowują one tzw. „session-ID“ za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania Waszego browsera podczas wspólnej sesji. Poprzez to Wasz komputer może zostawać rozpoznawany ponownie przy powrocie na naszą stronę. „Session cookies” są usuwane po wylogowaniu lub po zamknięciu browsera.
c) Stałe cookies są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu. Możecie Państwo usuwać je o każdej porze po wejściu w ustawienia bezpieczeństwa Waszego browsera.
d) Ustawienia Waszego browsera możecie Państwo skonfigurować wg Waszego życzenia i odrzucić na przykład przyjęcie „third-party-cookie” lub wszystkich cookies. Zwracamy jednakowoż uwagę na fakt, że być może nie będziecie mogli korzystać ze wszystkich funkcji strony.
e) stosujemy cookies, by zaoferować Wam na każdej wybranej podstronie wybrany przez Was język. Ponadto stosujemy cookies, by można było zebrać wiele zapytań o produkty i przesłać je na jednym formularzu kontaktowym.

 

§ 4 Dalsze funkcje i oferty naszej strony w internecie
(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony oferujemy również inne usługi, z których możecie Państwo skorzystać. W tym celu musicie zasadniczo podać więcej danych osobowych, które są nieodzowne do wykonania pożądanej przez Was usługi i dla których obowiązują uprzednio wymienione podstawy przetwarzania danych.
(2) Przy przetwarzaniu danych posiłkujemy się częściowo zewnętrznymi usługodawcami. Są oni starannie przez nas wybrani i działają na nasze zlecenie wykonując nasze polecenia. Są oni regularnie kontrolowani.
(3) O ile nasi usługodawcy lub partnerzy mają swoją siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWR) to będziecie poinformowani o skutkach tego faktu w tekście naszej oferty.

 

§ 5 Zażalenie i odwołanie przetwarzania danych
(1) O ile udzielone zostało zezwolenie na przetwarzanie danych, można je w każdym momencie odwołać. Odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych po fakcie otrzymania jego przez nas.
(2) O ile opieramy się na przetwarzaniu danych osobowych na Waszych zainteresowaniach, to można założyć sprzeciw przeciwko temu przetwarzaniu. Jest to faktem, jeśli przetwarzanie nie jest potrzebne do wypełnienia umowy z Państwem, co przedstawimy w poniższym opisie funkcji. Przy założeniu takiego sprzeciwu prosimy o przedstawienie powodów, dlaczego Wasze dane osobowe nie maja być dalej przez nas przetwarzane. W uzasadnionych wypadkach, po sprawdzeniu stanu rzeczy, zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych. Możliwym jest również dalsze przetwarzanie danych po przedstawieniu koniecznych, ochronnych powodów ich dalszego kontynuowania.
(3) Oczywiście możecie Państwo zażądać zaprzestania przetwarzania Waszych danych dla celów reklamy i analizy danych. O sprzeciwie przeciwko wysyłaniu reklam możecie Państwo poinformować nas pod następującymi danymi kontaktowymi: datenschutz@wapo-team.de.

 

Część B: Formularze kontaktowe, Google Maps

§ 1 Informacja o pobieraniu danych osobowych
(1) Na tej stronie internetowej oferujemy skorzystanie z formularza kontaktowego przy minimalnym rozmiarze podawania danych Korzystającego. Przekaz wprowadzonych danych osobowych odbywa się wg aktualnego standardu kodowania (aktualnie: TLS).
(2) Dla obu oferowanych na tej stronie formularzy kontaktowych obowiązuje:

Jeśli prześlecie do nas formularz kontaktowy poprzez kliknięcie na pole „Wyślij” oder „Dalej” to potwierdzacie Wasza zgodę na wykorzystanie Waszych danych w celu odpowiedzi na Wasze zapytanie lub do nawiązania kontaktu. Przekazanie osobom trzecim nie jest zasadniczo wykonywane, chyba, że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych lub my jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Obojętnie, czy chodzi o dane obowiązkowe czy o dane dobrowolne, pobierane są one, przetwarzane i przechowywane, tylko w celu odpowiedzi na Wasze zapytanie. Nie przekazujemy Waszych danych dalej bez Waszego przyzwolenia. Wasze dane usuwane są po wypełnieniu Waszego zlecenia i ogólnie, przy uwzględnieniu tej Deklaracji o ochronie danych osobowych chronione przed dostępem osób trzecich.

 

§ 2 Stosowanie Google Maps
(1) Na tej stronie internetowej korzystamy z oferty google maps. Przy pomocy tego pokazujemy Wam bezpośrednio na stronie interaktywne mapy i umożliwiamy komfortowe korzystanie z funkcji korzystania z map.
(2) Poprzez wizytę na stronie google otrzymuje informację, że wywołana została odpowiednia podstrona naszej strony głównej. Oprócz tego przesyłane są wymienione w Części A, $ 3 tej Deklaracji dane. Odbywa się to niezależnie od faktu czy google stawia do dyspozycji konto użytkownika, na którym jesteście zalogowani czy też nie. Jeśli jesteście zalogowani w gogle, to Wasze dane będą przyporządkowane bezpośrednio Waszemu kontu. Jeśli nie życzycie sobie przyporządkowania z Waszym profilem w gogle, to musicie się przed aktywacją przycisku wylogować. Google zachowuje Wasze dane jako profile użytkownika i wykorzystuje dalej w celach reklamowych, badania rynku i/oraz kształtowania zgodnie ze swoimi potrzebami swojej strony internetowej. Takowe wykorzystanie odbywa się przede wszystkim (nawet przy niezalogowanym użytkowniku) dla wprowadzania zgodnej z popytem reklamy oraz by informować innych użytkowników portali społecznościowych o Waszej aktywności na naszej stronie w internecie. Przysługuje tu Państwu prawo do sprzeciwu przeciwko tworzeniu tych profili użytkownika, przy czym musicie wystosować ten sprzeciw na adres googla.
(3) Dalsze informacji odnośnie celu i rozmiarów pobierania danych i ich przetwarzania prze oferentów plug-in otrzymacie Państwo w Deklaracjach o ochronie danych osobowych oferenta. Tam otrzymacie Państwo również dalsze informacje o Waszch prawach i możliwościach regulacji w celach ochrony Waszej sfery prywatnej: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Wasze dane osobowe również w USA i podporządkował się EU – US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Obowiązuje od 25.05.2018r


Informacje
Impressum / Stopka | Ochrona danych osobowych | Ogólne warunki dostawy i płatności | Ogólne warunki zakupów i zamówień | Kontakt
© Wagener & Polascheck Sp. Handlowa z o.o.& Co. KG